De leerkracht als coach

De Kubusschool is het antwoord op veranderende tijden. Met een andere rol voor de leerkracht. Van lesgevend naar lescoachend. Van vragen beantwoordend naar vragen stellend. Informerende vragen. Verdiepende vragen. Om de leerlingen uit te dagen. Zodat ze zich nog meer vastbijten in hun project.

Vragen ook om leerlingen aan te zetten tot nog meer nadenken. Tot nog meer creativiteit, inventiviteit en samenwerking. In projectgroepjes. Met de hele klas. Met specialisten van buiten. Om samen te komen tot de meest optimale oplossingen. Voor alle mogelijke  vraagstukken.

Echte opdrachten

De Kubusschool is in alles een opstap voor de echte wereld, voor het echte leven. Daarom zijn de opdrachten, de projecten waar de leerlingen aan werken ook zo echt als wat. Nee, niks geen verzonnen vraagstukken, altijd vraagstukken rechtstreeks uit de praktijk van een externe opdrachtgever. Die meestal een ondernemer is, meestal actief in de regio van de school.

Kortom: echte opdrachten, ingebracht door echte ondernemers, vanuit de echte praktijk van de veranderende samenleving. Met alle kruisbestuiving en wisselwerking van dien. Tussen school en samenleving, tussen leerlingen en ondernemers. Uitmondend in echte oplossingen.

 

Scrum methode

Kubusprojecten worden aangevlogen volgens de beproefd succesvolle scrum methode. Dit succes zit hem met name in het feit dat scrum een goede structuur biedt, zodat in overzichtelijke stappen naar de oplossing van een project wordt toegewerkt.
Daarbij is scrum een projectaanpak die in het bedrijfsleven veel wordt toegepast. Waarmee maar gezegd is dat Kubusschoolleerlingen al in hun schooltijd in aanraking komen en praktijkervaring opdoen met een projectaanpak waar ze in hun latere (werkzame) leven ook mee aan de slag gaan.

Kwaliteit gegarandeerd

Om de kwaliteit van elke Kubusschool te garanderen, is een totaal kwaliteitsplan ontwikkeld. Dat voorziet om te beginnen in het scholen van iedere Kubusschoolleerkracht en in het op elke Kubusschool hebben van een leerkracht die de post-HBO opleiding tot Kubuscoördinator met succes heeft doorlopen.

Bovendien is een systeem opgezet om de kwaliteit van het netwerk aan Kubusscholen doorlopend te controleren. Zo gaan gelicenseerde Kubuscoördinatoren over en weer bij elkaar op bezoek om de uitvoering van Kubusprojecten kritisch te beoordelen. Dat gebeurt vanuit het principe van ‘Lerend vernieuwen’, met als doel om van elkaar lerend het onderwijs op elke Kubusschool naar een steeds hoger plan te krijgen.

Tot slot vindt op elke Kubusschool eens in de vier jaar een audit plaats om te bepalen of het predikaat Kubusschool ja dan nee behouden blijft.

 

Kubusscholen
  • Prof Wassenbergh skoalle