OBS De Elsakker eerste Kubusschool in Drenthe!

Ook in Westervelde heeft nieuwsgierigheid de toekomst!

Er kan er maar één de eerste zijn. En dus heeft OBS De Elsakker in Westervelde de primeur: per 5 april aanstaande is het de eerste Kubusschool in de provincie Drenthe! Als dat geen pracht aanleiding is voor een vraaggesprek met Simone Pieters (leerkracht groep 3/4/5) en Rianne Meijer (leerkracht groep 1/2) over het waarom van het worden van een Kubusschool.

Sinds wanneer is jullie school officieel een Kubusschool?

Simone Pieters: “In het schooljaar 2017/2018 zijn Rianne en ik begonnen met het volgen van de opleiding tot Kubuscoördinator en heeft het team een aantal teamscholingen gehad. Ons eerste Kubusproject is gestart in november 2018. De leerlingen moesten toen hun gedachten en ideeën loslaten op de inrichting van een kas op zorgboerderij de Mare, hier in Westervelde.”

Wat was de aanleiding om juist Kubusschool te worden?

Rianne Meijer: “De aanleiding om Kubusschool te worden was om te beginnen de behoefte om ons te onderscheiden van scholen in de omgeving. Met een eigen gezicht, een eigen uitstraling, een eigen karakter. Dat we voor de Kubusschool gekozen hebben, heeft verschillende redenen. Om te beginnen was er nog geen Kubusschool in Drenthe. En al was dat geen streven op zich, dat maakte ons toch uniek binnen het provinciale onderwijsaanbod. Veel belangrijker voor ons was het feit dat de Kubusschool wat ons betreft de beste aanpak was om onze leerlingen de ‘21th century skills’ bij te brengen die ze o zo nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren in de samenleving van nu én van de toekomst. En tot slot bood de Kubusschool ons ook de kans om, gegeven de ons omringende groene omgeving, een groene Kubusschool te worden. Met alle mogelijkheden om natuur en techniek nog meer bij en in ons onderwijs te betrekken.”

Hoe zijn jullie met de Kubusschoolaanpak in aanraking gekomen?

Simone Pieters: “We hebben als school de afgelopen jaren veel, zeg maar, technasiumachtige projecten gedaan samen met het Dr. Nassau College in het nabijgelegen Norg. Ons toenmalige team werd erg enthousiast over de projectmatige insteek en het direct koppelen van projecten aan ons onderwijs. Wat daarbij zeker aansprak, was dat er een algehele sfeer van innovatie ontstond. Een sfeer waarin leerlingen meer en meer werden geprikkeld om hun nieuwsgierigheid alle ruimte te geven. Dat smaakte naar meer. Ook puur voor onszelf. En juist vanwege dat innovatieve, dat nieuwsgierige en toekomstgerichte bleek de Kubusschool ons op te lijf geschreven.”

Wat vraagt het van de leerkrachten, Kubusschool worden?

Rianne Meijer: “Het betekent een heel andere rol voor de leerkrachten. Een vooral coachende rol. Veel meer vragen stellend dan antwoorden gevend. Want het zijn niet de leerkrachten, maar juist de leerlingen die met oplossingen komen! Waar het gaat om de voorbereiding van projecten, dat doen de Kubuscoördinatoren. Op onze school dus Simone en ik. Hierdoor kunnen de andere leerkrachten een project zonder al te veel voorbereiding uitvoeren.”

Wat vraagt het van de leerlingen?

Simone Pieters: “De Kubusschool prikkelt de leerlingen juist om out-of-the-box te denken. Met vaak verrassende invalshoeken en oplossingen van dien. Bovendien leren ze tijdens een een project om samen te werken. Zo denken de leerlingen door het invullen van zogeheten kwaliteitskaarten serieus na over de kwaliteiten van andere leerlingen. Zodat ze op basis van deze informatie alle benodigde kwaliteiten kunnen bundelen in door hen zelf samengestelde groepen.

Daarnaast wordt er in de bovenbouw (groep 6/7/8) tijdens elk Kubusproject gewerkt volgens de scrummethode. Compleet met een scrumbord, waarop de leerlingen het project op de voet kunnen volgen en altijd precies weten wat er al gedaan en wat er nog te doen is. Dat geeft overzicht over het hele project. En omdat wij tijdens elk Kubusproject thematisch werken, kunnen ook de kleuters er aan deelnemen.”

Vergt het veel aanpassing van leerkrachten en leerlingen
en hoe hebben jullie die aanpassing in goede banen geleid?

Rianne Meijer: “Wij hebben onze school gerenoveerd. Er zijn werkplekken gekomen zodat de leerlingen ook buiten het klaslokaal kunnen werken. Daarnaast is er een Kubuslokaal ingericht. Hierin zijn werkplekken en een podium gecreëerd. Ook hebben alle leerkrachten deelgenomen aan teamscholingen en hebben wij, Simone en ik, de opleiding tot Kubuscoördinator gevolgd.

Voor de leerkrachten betekent de aanpassing vooral dat ze geen kant-en-klare antwoorden meer geven, maar de leerlingen coachen in het vinden van een oplossing. Voor de leerlingen, het is al even aangestipt, betekent het dat ze creatief en innovatief leren denken. Dat ze verder kijken, breder kijken, anders kijken. Om zo samen te komen tot verrassende ideeën en minstens zo verrassende oplossingen.”

Hoe vlot verliep de acceptatie van  de verandering in een Kubusschool voor de ouders?

Simone Pieters: “De ouders waren daar erg enthousiast over. Mede dankzij het enthousiasme van onze medezeggenschapsraad. Dat de ouders de overgang als prettig ervaren hebben, heeft zeker ook te maken met het feit dat het bewust een heel geleidelijk proces is geweest. Rustig, stap voor stap zijn we begonnen. Zo hebben we eerst een mini scrumproject opgestart en uitgevoerd. Vervolgens is de school gerenoveerd tot Kubusschool. Het afgelopen schooljaar hebben wij al één groot Kubusproject uitgevoerd. Momenteel zijn we met het tweede project bezig.”

En voor de leerkrachten?

Rianne Meijer: “Erg soepel, ik kan niet anders zeggen! Niet in de laatste plaats omdat het eerste project lekker liep en iedereen daar enthousiast van werd.

En, lest best, de leerlingen?

Rianne Meijer: “Om ze eraan te laten wennen, zijn we begonnen om met de leerlingen een paar keer te gaan scrummen. Dat ging steeds beter en beter. Waardoor de leerlingen merkbaar enthousiaster en enthousiaster werden over de nieuwe aanpak.”
Over de leerlingen: passen ze allemaal in de Kubusschoolaanpak?
Simone Pieters: “Daar kan ik kort over zijn: ja! Juist omdat de leerlingen worden verdeeld in heterogene groepjes, vullen ze elkaar prima aan en helpen ze elkaar waar nodig.”

Hoe verloopt de de communicatie rond Kubusprojecten?

Rianne Meijer: “De Kubuscoördinatoren, Simone en ik dus op onze school, zijn leidend waar het gaat om het voorbereiden en uitvoeren van een project. Tegelijk houden we – en op onze kleine school zijn de lijnen wat dat betreft erg kort – onze collega-leerkrachten natuurlijk regelmatig op de hoogte van ontwikkelingen.

Waar het gaat om de ouders communiceren we via onze nieuwsbrief, via mail en via Parro, onze communicatie app. Daarop kunnen leerkrachten heel makkelijke en veilig foto’s zetten. Zodat de ouders als het ware kunnen meekijken waar hun kinderen allemaal mee bezig zijn.”

Wie Kubusschool zegt, zegt Kubusprojecten:  hoe lastig (of hoe makkelijk) is het om projecten los te krijgen bij ondernemers?

Simone Pieters: “Wij zijn momenteel bezig met ons tweede project. Tot nu toe ging dit erg makkelijk. Wat wij vooral merken is dat het helpt om heel duidelijk te zijn over de projecten. Door te benadrukken dat ondernemers er weinig werk aan hebben, maar vooral dat ze kunnen rekenen op een innovatieve oplossing voor het vraagstuk dat ze aandragen.”

Wat doen jullie om ondernemers te koppelen aan, te interesseren voor jullie als Kubusschool?

Rianne Meijer: “Wij focussen wat dat betreft heel duidelijk op de naaste omgeving. Om de simpele reden dat daar de link en de bekendheid met onze school het grootst is. Onze opdrachtgevers tot nu toe zijn dan ook niet voor niets een bedrijf in Westervelde zelf en de gemeente Noordenvelde, waar Westervelde deel van uitmaakt. Beide kenden ons, beiden hadden baat bij het project, dus beide wilden maar al te graag met ons een project doen. Trouwens, ook de experts die wij bij elk project betrekken om de leerlingen extra informatie te geven, halen wij bewust direct uit te buurt. Met succes, want wij hebben ze makkelijk kunnen vinden.”

Tot slot, met 50 leerlingen zijn jullie een kleine school; denken jullie dat de Kubusschool-aanpak zich ook leent voor grote(re) scholen?

Rianne Meijer en Simone Pieters eensluidend: “Ja, zeker wel. Al is het natuurlijk wel zo dat op een kleine(re) school alle leerkrachten direct op de hoogte zijn van vorderingen in een project. Bovendien werken wij, juist omdat wij een kleine school zijn, in heterogene groepen. We kunnen ons voorstellen dat dit op een grote(re) school anders is. Maar, laat duidelijk zijn, als de wil er is, is er hoe groot of hoe klein ook op elke school succes te behalen met de Kubusschoolaanpak!”

Meer actueel nieuws


De Kubusdag in het teken van scrum en nieuwe Kubus coördinatoren Voor de tweede keer, werd er afgelopen woensdag 10 april  in Drachten de Kubusdag georganiseerd.… Lees meer
Opdracht Bouwend Nederland voor de Tamarisk Groningen In opdracht van Bouwend Nederland gaan de leerlingen van de Tamarisk in Groningen een ECO-Keet… Lees meer
Artikel Didactief: Stel vragen, stimuleer nieuwsgierigheid De overheid ambieert dat wetenschap & techniek (w&t) vanaf 2020 op alle basisscholen structureel onderdeel… Lees meer
Nieuw bestuurslid Stichting Kubusschool Sinds vandaag, 5 maart, hebben wij Wouter van Dijk mogen verwelkomen als nieuw bestuurslid van… Lees meer
De Kubusschool in het nieuw! Nieuw logo, nieuwe website…. Ja, wij hebben onszelf opgefrist. Allemaal om nog beter te kunnen… Lees meer