21th century skills

De talentontwikkeling van de leerlingen staat bij de kubusprojecten centraal. Het gouden creatieve idee, het out-of-the-box denken van de leerling om tot een unieke oplossing te komen van een reëel probleem van een externe opdrachtgever.

Waarom onze aanpak?

Leerlingen lossen reële problemen op van externe opdrachtgevers uit de omgeving van de school door:

  • vragenstellen
  • uitproberen
  • maken
  • uitleggen (de leerling legt uit!)
  • overdenken
  • samenwerken

voor brede talentontwikkeling en bètatechnisch in het bijzonder.

Technasium onderwijs voor de basisschool

Het doel is de leerlingen door het uitvoeren van de empirische cyclus tijdens een kubusproject vaardigheden aan te leren, de zogenaamde 21th century skills. Zoals vragenstellen, uitproberen, maken, uitleggen, overdenken of het nog beter kan op basis van samenwerken.

Hoe worden wij een kubusschool?

Een Kubusschool onderscheidt zich door kwalitatief hoogstaand authentiek projectonderwijs voor brede talentontwikkeling en betatechnische in het bijzonder. Het eerste jaar vindt scholing plaats van het team en scholing van minstens een leerkracht tot kubuscoördinator. Het tweede jaar worden de eerste twee kubusprojecten onder intensieve begeleiding uitgevoerd. Daarna mag het predikaat Kubusschool gevoerd worden.

Het vak Onderzoek & Ontwerp (O&O) dat in het voortgezet onderwijs op een Technasium wordt gegeven is vertaald naar het basisonderwijs, de Kubusschool. Afgelopen jaar zijn vijf basisscholen uitgegroeid tot volwaardige Kubusschool en voerden daarbij de eerste Kubusprojecten uit. Lees meer.

In 2005 namen drie beta-wetenschappers, Robbert Dijkgraaf, Johan van Benthem en Jan de Lange een initiatief, dat gepresenteerd werd onder de titel ‘TalentenKracht’. Het uitgangspunt was dat jonge kinderen veel meer kunnen dan ‘we’ denken. Creatiever zijn, nieuwsgierig, onderzoekend, probleem oplossend, en nog veel meer. Zij bepleiten meer inzicht in de onvermoede talenten van jonge kinderen en vooral ook een andere blik van ouders op hun kinderen. “Ouders Ogen Geven” was daarbij een motto. Lees meer.

De basisvoorwaarde voor O&O-leren op een Kubusschool is een opdracht van een externe opdrachtgever uit de omgeving van de school. Een reële authentieke opdracht waarvoor nog geen oplossing is bedacht. De opdrachtgever geeft op school een toelichting en de leerlingen brengen een bezoek aan de opdrachtgever om het probleem in praktijk te bekijken. Lees meer.

De basisvoorwaarde voor O&O-leren op een Kubusschool is een opdracht van een externe opdrachtgever uit de omgeving van de school. Een reële authentieke opdracht waarvoor nog geen oplossing is bedacht. De opdrachtgever geeft op school een toelichting en de leerlingen brengen een bezoek aan de opdrachtgever om het probleem in praktijk te bekijken. Na een brainstorm-sessie over mogelijke ideeën stellen de leerlingen vragen op. Experts worden op school uitgenodigd om deze vragen te beantwoorden. Vervolgens gaan de leerlingen aan het uitproberen, maken en verbeteren van hun oplossing. De leerlingen kunnen daarbij al hun creatieve en out-of-the-box-denken benutten waarbij zijzelf uitleggen hoe ze aan hun oplossing komen. De essentie van onderzoekend en ontwerpend leren is dat de leerling eigenaar van de oplossing is. Lees meer.

Kubusscholen op zoek naar profilering

november 21st, 2016|Reacties staat uit voor Kubusscholen op zoek naar profilering

Vijf basisscholen kregen gisteren het predicaat ‘Kubusschool’. Ze besteden meer aandacht aan techniek en creativiteit, vanaf groep 1. En onderscheiden zich. In Lekkum ging een drone de lucht in, terwijl in Techum een primitieve raket het [...]

Kubusscholen